Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Komunikat Centrum Zarządzania Kryzysowego

Całodobowo tel.: +48 (42) 638-49-49

poniedziałek, 28 sierpnia 2017 r. godzina: 06:00

 

WODOCIĄGI

Brak doniesień o awariach.

Szczegółowe informacje o awariach, pracach konserwacyjno - remontowych i jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, można uzyskać:

 

GAZOWNICTWO

Brak doniesień o awariach.

 

CIEPŁOWNICTWO I ENERGETYKA

Brak doniesień o awariach.

Planowe przerwy w dostawie energii elektrycznej

 

KOMUNIKACJA PUBLICZNA

szczegółowe informacje można uzyskać:

 

DROGI

 

INNE

Telefony alarmowe:

 • numer alarmowy - 112
 • Straż Pożarna - 998
 • Policja - 997
 • Straż Miejska - 986
 • Pogotowie Ratunkowe - 999

Telefony służb technicznych:

 • wodociągowe - 994
 • gazowe - 992
 • ciepłownicze - 675 45 10
 • dźwigowe Dźwig Service - 19282
 • energetyczne - zagrożenie życia, zgłaszanie awarii - 991
 • mieszkaniowe Prym - 640 41 05
 • mieszkaniowe Usługa - 676 77 77

Informację wprowadził(a): Migracja danych (28.08.2017 20:55)

Informację zmodyfikował(a): Migracja danych (28.08.2017 21:11)

Informację opracował: Agnieszka Kłosińska (30.03.2007)

Ilość odwiedzin: 87