Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Konsultacje społeczne_

Uchwała Nr LXIV/1357/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu Konsultacji Społecznych.

Zarządzenie Nr 5179/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia "Procedury określającej zasady i tryb współpracy przy prowadzeniu konsultacji społecznych przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi i miejskie jednostki organizacyjne" oraz wzoru Regulaminu pracy Miejskiego Zespołu ds. Konsultacji.


Plan konsultacji społecznych >>> 

Lista konsultacji doraźnych >>> 


Wykaz wniosków o przeprowadzenie konsultacji społecznych >>>


Konsultacje społeczne dotyczące Budżetu Obywatelskiego 2017/2018 >>>Informację wprowadził(a): Migracja danych (01.09.2017 13:13)

Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (21.09.2017 12:50)

Ilość odwiedzin: 49